Mange har gjennomført deler av opplæringen

En stor del av dem som ikke hadde fullført med yrkes- eller studiekompetanse etter fem/seks år, hadde likevel gjennomført større eller mindre deler av opplæringen og fått en kompetanse de kan bygge videre på.

De 17 500 ungdommene som ikke hadde fullført med yrkes- eller studiekompetanse innen fem/seks år, fordelte seg slik:

  • 2400 var fortsatt i videregående opplæring.
  • 4400 hadde fullført Vg3/læretiden, men ikke bestått.
  • 4100 hadde bestått Vg2.
  • 3600 hadde bestått Vg1.
  • 2900 hadde deltatt i videregående opplæring uten å bestå noen av trinnene.

Figur 1 Kompetanseoppnåelse innen fem/seks år. 2007-kullet. Prosent.

Kilde: SSB (Vigo)