Et mindretall av elevene gjør ikke lekser

Blant norske elever på 4. trinn bruker 52 prosent mindre enn 1 time på lekser daglig, 29 prosent bruker 1 til 2 timer, 5 prosent bruker 2 til 4 timer, 6 prosent bruker mer enn 4 timer og 4 prosent gjør ikke lekser. På 8. trinn bruker 30 prosent av elevene mindre enn 1 time daglig på lekser, mens 46 prosent bruker 1 til 2 timer, 14 prosent bruker mellom 2 til 4 timer, 4 prosent bruker mer enn 4 timer og 4 prosent gjør ikke lekser.11

Figur 1 Tid brukt på lekser daglig, data fra TIMSS 2007

figur-1-tid-brukt-paa-lekser-daglig-data-fra-timss-2007

I TIMSS 2007 er det spurt om hvor mye tid som benyttes til lekser daglig (totalt sett for alle fag). Dette spørsmålet er ikke gjentatt i TIMSS 2011 og 2015.