Ville de gamle klassedelingstallene gitt flere elever per lærer?

De aller fleste skoler har i dag nok lærerressurser til at de kan følge de gamle klassedelingsreglene på 1.-4. trinn. For 1. trinn innebærer det å sette inn en ekstra lærer ved 19 elever eller mer, og for 2. trinn ved 29 elever. Når skolene ikke lenger er bundet av klassedelingstallene, kan de velge en jevnere fordeling mellom de laveste trinnene. Skolen kan for eksempel velge å ha flere enn 18 elever i en 1. klasse, for å holde en 2. klasse mindre enn 28 elever.

Vi ser likevel en økning i antall skoler som har mange elever per lærer sammenlignet med tiden da de gamle klassedelingstallene var gjeldende. Det kan være fordi de fleste skolene hadde færre elever per lærer i 2.-4. trinn enn hva som var skissert i klassedelingstallene samtidig som elevtallet i 1. trinn var 18 elever eller færre. En annen forklaring kan være økningen av store skoler de siste femten årene som vi tidligere har omtalt.

Fakta

De gamle klassedelingstallene innebar at det skulle være maksimalt 18 elever per lærer på 1. trinn, maksimalt 28 elever på 2. – 7. trinn og maksimalt 30 elever på 8. – 10. trinn.