Referanser

Leuven, E., Oosterbeek, H., & Rønning, M. (2008). Quasi-experimental estimates of the effect of class size on achievement in Norway. The Scandinavian Journal of Economics, 110(4), 663-693.

Fredriksson, P., Öckert, B., & Oosterbeek, H. (2013). Long-Term Effects of Class Size. The Quarterly Journal of Economics, 128(1), 249-285.

Chetty, R, Friedman, J and Rockoff, J (2011) The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood

Kirkebøen, L, Kotsadam, A og Raaum, O (2016) Effekter av satsing på økt lærertetthet.  Statistisk sentralbyrå Økonomiske analyser 5/2016.

Norges Forskningsråd (2017). Lærertetthet og læringseffekt (LÆREEFFEKT). Hentet fra http://www.forskningsradet.no/prognett-lareeffekt/Forside/1254009052005