Økning i elevtall utligner effekten av flere årsverk til lærere

Stortinget har bevilget midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn de siste to skoleårene. Fra 2014-15 til 2016-17 har det vært en økning på 1000 årsverk totalt på 1.-4. trinn og 1100 totalt på 1.-10. trinn (Regjeringen.no)

Samtidig med at det har kommet flere lærere de siste to skoleårene, har det vært en økning på 8000 elever på 1.-4. trinn. Økningen i elevtallet gjør at det kun har vært en marginal økning i lærertettheten på nasjonalt nivå. Fra 2014-15 til 2016-17 har lærertetthet til ordinær undervisning på 1.-4. trinn gått fra 16,0 til 15,8 elever per lærer. Selv om de ekstra årsverkene har hatt begrenset effekt på lærertettheten nasjonalt, er det variasjoner mellom skoler og kommuner.