Hvorfor går stadig flere elever på skoler med over 20 elever per lærer?

Det kan være flere forklaringer på at det er flere elever som går på skoler med over 20 elever per lærer nå enn tidligere. Det er nesten 500 færre grunnskoler enn for 15 år siden, og skolene har blitt større. I 2001-02 hadde 22 prosent av skolene 300 elever eller mer. I 2016-17 har andelen økt til 30 prosent. Også de mindre skolene har i større grad enn for 15 år siden flere enn 20 elever per lærer, men økningen er størst for de største skolene (figur 3). Det har altså både blitt flere store skoler, samtidig som de store skolene har flere elever per lærer enn de hadde for 15 år siden.

Figur 3 Skoler med over 20 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn, fordelt på skolens størrelse. 2001-02 og 2016-17. Prosent.

figur-3-skoler-med-over-20-elever-per-laerer-i-ordinaer-undervisning-pa-1-4-trinn-fordelt-pa-skolens-storrelse-prosent