Hva er lærertetthet?

Lærertetthet er en beregning av hvor mange elever det er per lærer i en undervisningstime. I lærertetthet i ordinær undervisning er særskilt norskopplæring og spesialundervisning utelatt. I 2016-17 er det gjennomsnittlig 16,8 elever per lærer i ordinær undervisning. Når vi inkluderer ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring er det i gjennomsnitt 13,5 elever per lærer.

Lærertettheten er høyest på de laveste trinnene. På 1.-4. trinn er det i gjennomsnitt 15,8 elever per lærer i en ordinær undervisningstime, mens det på 8.-10. trinn er 18,0 elever per lærer.

Lærertetthet er ikke det samme som størrelsen på klassen, men antall elever per lærer i en undervisningstime. Lærertettheten blir for eksempel den samme i en gruppe med femten elever og en lærer, som i en gruppe med tretti elever og to lærere.

I opplæringsloven § 8-2 står det at klasser eller basisgrupper skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet og at inndelingen ikke må være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.