Har det blitt flere elever per lærer de siste årene?

På nasjonalt nivå har gjennomsnittlig lærertettheten endret seg lite de siste årene, både når vi ser 1.-10. trinn samlet og på 1.-4.trinn. Det gjelder både lærertetthet1 og lærertetthet i ordinær undervisning2. Selv om den gjennomsnittlige lærertettheten på nasjonalt nivå er stabil over tid, er det store variasjoner mellom skoler.

Mange skoler har betydelig lavere lærertetthet enn gjennomsnittet. 14 prosent av skolene har i gjennomsnitt mer enn 20 elever per lærer i en ordinær undervisningstime. 2 prosent av skolene har over 25 elever per lærer.


1 Lærertetthet er det samme som gruppestørrelse 1.
2 Lærertetthet i ordinær undervisning er det samme som gruppestørrelse 2.

Figur 1 Skoler fordelt etter antall elever per lærer i ordinær undervisning. 2016-17. Prosent.

figur-1-skoler-fordelt-etter-antall-elever-per-laerer-i-ordinaer-undervisning-2016-17-prosent