Fordi det er flere elever på de største skolene er det 24 prosent av elevene på 1.-10. trinn som går på skoler med 20 elever eller mer per lærer i ordinær undervisning skoleåret 2016-17. Andelen har økt fra 14 prosent i 2001-02 (figur 2). Vi ser en tilsvarende økning på 1.-4. trinn.

Figur 2 Gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-4. trinn og prosentandel elever på skoler med over 20 elever per lærer 1.-4. trinn og 1-10. trinn. Fra 2001-02 til 2016-17.

figur-2-gjennomsnittlig-laerertetthet-pa-1-4-trinn-og-prosentandel-elever-pa-skoler-med-over-20-elever-per-laerer-1-4-trinn-og-1-10-trinn-fra-2001-02-til-2016-17